Będziemy Państwu wdzięczni za przestrzeganie niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa w trakcie Państwa pobytu w Góralskim Dworku.

1. Pokoje w Obiekcie wynajmowane są na doby. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. W przypadku zmian turnusów zastrzegamy sobie prawo do dwugodzinnego opóźnienia przy oddawaniu pokoi.

2. Przed obiektem znajduje się parking dla Gości, który jest niestrzeżony i niemonitorowany.

3. Goście Obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Gość ma obowiązek okazać dokument z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o Ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. Z 2001 nr 87 poz. 960).

4. Administratorem danych zawartych w księdze meldunkowej jest Góralski Dworek. Osobom postronnym nie są udzielane żadne informacje o danych osobowych Gości zameldowanych w Obiekcie.

5. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 rano.

6. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą przebywać w pokojach Gości od godziny 8:00 do 20:00 za każdorazową zgodą Właścicieli Obiektu.

7. Gość wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, które powstały z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Gość zostanie obciążony kosztami naprawy. Zabrania się przestawiania mebli tj.: szafy, łóżka, sofy, itp. w pokojach oraz innych pomieszczeniach.

8. Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Obiektu.

9. W momencie przekazania kluczy do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Odbiór kluczy ma miejsce do godziny 10:00 w dniu wyjazdu, wtedy wspólnie zostaje sprawdzony stan techniczny pokoju.

10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia kluczy, Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 150,00 PLN.

11. Gość nie może przekazywać pokoju osobom postronnym, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę.

12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek, grzejników elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem STRAŻY POŻARNEJ i karą pieniężną w wysokości 5 000 PLN.

13. Wynajmujący świadczy usługi zgodnie z kategorią i standardem Obiektu. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze ich zgłoszenie, co umożliwi Wynajmującemu natychmiastową reakcję. W przypadku wystąpienia awarii, Wynajmujący wykona niezbędne naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie. Wynajmujący dołoży starań, aby w miarę możliwości zniwelować niedogodności.Wynajmujący nie odpowiada za niedogodności spowodowane przez przyczyny od niego niezależne np. przerwy w dostawie wody lub prądu, osłabienie sygnału Internetu lub TV.

14. Nie zaleca się zostawiania rzeczy wartościowych w pokojach, aby nie narażać się na ich utratę bądź uszkodzenie. Istnieje możliwość przekazania ich do depozytu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody Gość powinien niezwłocznie zawiadomić o jej wystąpieniu. Wynajmujący nie ponosi również odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

15. Na terenie Obiektu ZABRONIONE JEST:
– zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Wynajmującego),
– zapraszanie i przyjmowanie Gości (osób niebędących Gośćmi Obiektu) bez uprzedniej zgody Wynajmującego,
– zachowanie Gości i osób przebywających na terenie Obiektu w sposób zakłócający spokojny pobyt innych Gości,
– zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
– chodzenie w butach narciarskich po Obiekcie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi,
– wchodzenie w butach do pokojów,
– strzelanie fajerwerkami.

16. Na życzenie Gościa istnieje możliwość zlecenia prania oraz nieodpłatnego użyczenia ręczników, deski do prasowania, żelazka i suszarki do włosów.

17. W OBIEKCIE OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zakazu Wynajmujący nałoży karę w wysokości 400,00 PLN.

18. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do niezwłocznego opuszczenia Obiektu.

19. Przedmioty pozostawione przez Gościa będą przechowywane do tygodnia po jego wyjeździe, a następnie zniszczone. Możliwe jest ich odesłanie na prośbę i koszt Gościa.

20. Regulamin Obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej www.goralskidworek.pl oraz w  pokojach gościnnych, a także w drodze indywidualnego zapoznania się z nim przez Klienta przy czynnościach rezerwacyjnych i meldunkowych.

NINIEJSZY REGULAMIN ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ WŁAŚCICIELI OBIEKTU I OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 r.

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację powyższego Regulaminu.